malarstwo sakralne olejne

malarstwo sakralne ścienne

Ikony

Warsztaty Ikono-pisania

W TYM MIEJSCU CHCEMY  ZAPROSIĆ NA KOLEJNE WARSZTATY DO NASZEJ PRACOWNI ,KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ OD 19-22. SIERPNIA ..TYM RAZEM BĘDZIEMY POZNAWAĆ IKONĘ MATKI BOŻEJ I JEJ WIZERUNEK NAPISZEMY.PRAGNIENIEM   NASZYM JEST ABY TE WARSZTATY NIE BYŁY TYLKO POZNAWANIEM  TECHNIKI I...

o Ikonach